June 26, 2018

בינתיים באמריקה... 2018 הסתמנה כשנת שיא של מספר הנשים המתמודדות על משרות ציבוריות בפוליטיקה. לעומת זאת, במגזר הפרטי המגמה הפוכה – ירידה של 25% במספר הנשים בתפקידים בכירים. כל זאת, כאשר רק ב- 4.8% מתוך 500 החברות הרווחיות ביותר בארה"ב, נשים מחזיקות תפקיד CEO.

כמו נשים בפ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags